Numerio je izdelek za preračunavanje imen, priimkov in rojstnih datumov v števila. Za izračun se uporablja kaldejska abeceda.

Kaldejska abeceda je bila razvita v Starem Babilonu in ne vsebuje števila 9, ker so ga smatrali za sveto število.


Vrednosti posameznih črk med seboj seštejemo. Vsote, ki so večje od 10, reduciramo tako, da seštevamo njegove cifre med seboj, dokler ne dobimo števila med 1 in 9.


Hebrejska abeceda se od kaldejske razlikuje le v črki X, ki šteje 6 točk. Za slovenske razmere ta sprememba nima skoraj nobenega vpliva, razen pri izbiranju imena podjetja.

Uporaba katerekoli vsebine s te spletne strani v komercialne namene je prepovedana!

Pomembno obvestilo

Do portala Numerologija lahko dostopate tudi preko varne https povezave. Nahaja se na naslovu https://www.hladnik.net/numerologija.

Priporočamo, da si dodate novo povezavo med zaznamke in jo pričnete čimprej uporabljati.

Kalkulator